Violet Organization
Bağışla >
Bu Program 08/12/2013 tarihinde kurulmuştur . Bu programdan yararlananların sayısı 29.000 kişi olmuştur . PROGRAMIN GÖREVLERİ : Çocuklar eğitmek ve desteklemek ve temel haklarını korumak ve savaşın olumsuz etkilerini ve onları etkileyen sonuçlarını hafifletmek ve eğitim alanında çalışanlara maddi, manevi ve eğitim desteği sağlamak. PROGRAMIN AMAÇLARI: Öğrencilerin zihinsel ve yaratıcı yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunan nitelikli…
PROGRAMIN KURULUŞ TARİHİ : 27/03/2014 Bu bölüm, 2014-2016 geçen üç yıllar sırasında derneğin programlarının çalışmalarından yaklaşık %48 teşkil edilmiştir ve geçen iki yıl sırasında yaklaşık 2.200.000 yararlanan kişiye doğrudan destek sağlanmıştır. PROGRAMIN GÖREVLERİ : GIDA GÜVENLİĞİ : Gıda güvenliği kavramı, gıda kullanılabilirliği anlamına gelir ve gıdanın erişimini sağlamayı ve ondan faydalanmayı hedefler. programın rolü, çatışmadan ve…
Bu program 28.01.2014 tarihinde kurulmuştur. Toplam yararlananların sayısı 597.000 kişi PROGRAMIN GÖREVİ: Gıda dışı ve nakdi yardım programı genellikle acil durumlarda çalışır ve ev hazırlamasına temel ihtiyaçlarını sağlar. Ayrıca özel sobalar ile giyim ve ısıtma yakıtı gibi kışla ilgili ihtiyaçlara odaklanır. Program, 2015 yılında, 7,000'den fazla yeni göçen ailelere 110 $ koşulsuz kullanım bir kupon…
KURULUŞ TARİHİ: 01.01.2013 Çalışmaları, Türkiye'de Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki klinikler aracılığıyla sınırlı kalmış ve 2014 yılının sonunda Suriye'de çalışmaya başlamıştır. Bu projeden faydalananların sayısı 311.000’ e ulaşmıştır. Programın Hedefleri : Sağlık hizmetlerini sağlamak ve bu hizmeti Suriye'nin içinde veya sığınma ülkelerindeki ihtiyacı olanlara ve yaralılara erişilebilir kılmak. Sağlık personelleri desteklemek ve onlara uygun çalışma olanaklarını yaratmak.…
SU, SAĞLIK VE BARINMA PROJESİ: KURULUŞ TARİHİ: 01.02.2015 Su temini ve altyapı çalışmalarından dolaylı olarak yararlananlar Barınak alanında yararlananların sayısı 12.000 kişi PROGRAMIN GÖREVLERİ : Savaştan etkilenen bölgelere ve kamplara uluslararası standartlara uygun olarak temel hizmetleri sunmak için hijyenik su temini, kanalizasyon ve altyapı sistemleri kurmak ve bunun yanısıra insanların sağlık bilincinin gelişimine katkıda bulunmak.…
أنشئت بنفسج ثلاث مخيمات في منطقة حارم والتي هي : صامدون –قادمون – عائدون , والتي تحوي 8500 نازح منذ ثلاث سنوات وتكفلت باحتياجاتها وإدارتها وتنظيمها حيث أنشأت هذه المخيمات للمحافظة على كرامة النازحين و صون حقوقهم حيث يؤمن للنازحين فيها الخدمات الغذائية وغير الغذائية وحفظ الأمن والسلامة والطبابة الكاملة والتعليم وخدمات المياه والصرف الصحي…
Yararlananların sayısı: 25.000 VİZYON : Acil müdahale ve kamu hizmetinde bulunmak için gönüllü grup bulundurmak MESAJ : Toplumun desteğini sağlamak ve topluma çeşitli alanlarda hizmet sunmak için afet durumlarında rehabilitasyon hizmetlerinde çalışmak üzere gönüllü kadrolar oluşturmak. HEDEFLER : Toplumun gelişimine daha aktif bir şekilde katkıda bulunmak için bireyleri ilgili alanlara göre bölümlere ayırarak onların bu…

Faaliyet gösterdiği alanları geliştirmek için Kurum tarafından yürütülen diğer ikincil projeler Kentsel alanların örgütlenmesi ve kalkınma ruhu ve insanlarla işbirliği