Violet Organization
Bağışla >
Bu Program 08/12/2013 tarihinde kurulmuştur . Bu programdan yararlananların sayısı 29.000 kişi olmuştur . PROGRAMIN GÖREVLERİ : Eğitimİ desteklemek ve çocukların temel haklarını korumak ve onlar için çatışma ve savaşın olumsuz etkilerini hafifletmek için ve eğitim alanında çalışanlar için maddi ve manevi olara eğitim desteği sağlamak PROGRAMIN AMACI: Nitelikli eğitimin sağlanması, öğrencilerin zihinsel yeteneklerinin gelişimine…
Gıda Güvenliğini Sağlamak: Gıda güvenliği kavramı gıda kullanılabilirliği anlamına gelir ve gıdanın erişimini sağlamak ve ondan faydalanmayı hedefler. Program çatışmadan etkilenenlere ve afet bölgelerinde zarar gören insanlara doğrudan gıda yardımını güvenli bir şekilde ulaştırmayı amaçlar. Bunun yanı sıra ihtiyaçlara göre gıda erişimini sağlayıp gıda çeşitliliğini arttırmak da amaçlanan  hedefler arasındadır. Ayrıca bu gıdanın üreticiden tedarik…
Bu program 28.01.2014 tarihinde kurulmuştur. Toplam yararlananların sayısı 597.000 kişi PROGRAMIN GÖREVİ: Bu program gıda dışı yardımı olarak nakdi yardımı kapsar. Ailelerine ve evlerin temel ihtiyaçları karşılamakla yükümlüdür. Ayrıca kış ayları için ısıtıcılar, giyim ve ilgili ihtiyaçlara cevap vermek için odaklanır. Program sığınmacılara dağıtılmak üzere 2015 yılında 7.000 kişiye nakit yardımı olarak aylık 110 Amerikan…
KURULUŞ TARİHİ: 01.01.2013 Sağlık alanında hizmetlere bu tarhiten itibaren Türkiye’de Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde başlamış ve Suriye’de ise 2014 yılının sonlarına doğru hizmet vermeye başlamıştır. Bu projeden faydalananların sayısı 311.000’ e ulaşmıştır. Programın Hedefleri : Suriye’de vatandaşlara ve Suriye dışında bulunan sığınmacılara ve muhtaçlara sağlık hizmeti vermek. Sağlık personellerinin güvenliğini sağlamak, onları korumak ve onlara uygun…
SU, SAĞLIK VE BARINMA PROJESİ: KURULUŞ TARİHİ: 01.02.2015 Su temini ve altyapı çalışmalarından dolaylı olarak yararlananlar Barınak alanında yararlananların sayısı 12.000 kişi PROGRAMIN GÖREVLERİ : Savaştan etkilenen bölgelere ve kamplara uluslararası standartlara uygun olarak temel hizmetleri sunmak için hijyenik su temini, kanalizasyon ve altyapı sistemleri kurmak ve bunun yanısıra insanların sağlık bilincinin gelişimine katkıda bulunmak.…
أنشئت بنفسج ثلاث مخيمات في منطقة حارم والتي هي : صامدون –قادمون – عائدون , والتي تحوي 8500 نازح منذ ثلاث سنوات وتكفلت باحتياجاتها وإدارتها وتنظيمها حيث أنشأت هذه المخيمات للمحافظة على كرامة النازحين و صون حقوقهم حيث يؤمن للنازحين فيها الخدمات الغذائية وغير الغذائية وحفظ الأمن والسلامة والطبابة الكاملة والتعليم وخدمات المياه والصرف الصحي…
Yararlananların sayısı: 25.000 VİZYON : Acil müdahale ve kamu hizmetinde bulunmak için gönüllü grup bulundurmak MESAJ : Toplumun desteğini sağlamak ve topluma çeşitli alanlarda hizmet sunmak için afet durumlarında rehabilitasyon hizmetlerinde çalışmak üzere gönüllü kadrolar oluşturmak. HEDEFLER : Toplumun gelişimine daha aktif bir şekilde katkıda bulunmak için bireyleri ilgili alanlara göre bölümlere ayırarak onların bu…

Faaliyet gösterdiği alanları geliştirmek için Kurum tarafından yürütülen diğer ikincil projeler Kentsel alanların örgütlenmesi ve kalkınma ruhu ve insanlarla işbirliği