GIDA DIŞI VE NAKDİ YARDIM PROGRAMI


Description
 • Bu program 28.01.2014 tarihinde kurulmuştur.

 • Toplam yararlananların sayısı 597.000 kişi

PROGRAMIN GÖREVİ:

Gıda dışı ve nakdi yardım programı genellikle acil durumlarda çalışır ve ev hazırlamasına temel ihtiyaçlarını sağlar. Ayrıca özel sobalar ile giyim ve ısıtma yakıtı gibi kışla ilgili ihtiyaçlara odaklanır. Program, 2015 yılında, 7,000’den fazla yeni göçen ailelere 110 $ koşulsuz kullanım bir kupon dağıtmasına başladı.

PROGRAMIN HEDEFLERİ:

 • İnsan yaşamının korunmasına ilişkin hizmetleri sunmak ve yaşadığı yerdeki güvenlik duygusunu harekete geçirmek için çatışmadan etkilenen bölgelerden göçme durumlarına hızlıca yardım vermektedir.Aynı zamanda bu program insanların direnişine ve dayanma kabiliyetlerine desteklemektedir.

PROJELERİN TÜRLERİ:

 • Bait Al Kheir projesi, yararlanana gerekli malzemelerini seçme özgürlüğünü sağladığı makbuzlar yoluyla gıda dışı malzemelerin sağlamasıdır.
 • Yeni göçenler için acil gıda dışı kolilerin dağıtımı projesi.
 • Yakıt dağıtımı projesi (kamplara – yoksul toplumlara – okullara).
 • Kışlık giyim dağıtımı projesi.

2015 YILI İÇİN PROGRAMIN ÇIKTILARI:

 • Yaklaşık 125.040 yararlanıcı, yıl boyunca 25.008 adet acil durum kolisinin dağıtıldığı İdlib ve Halep’te acil durum gıda dışı kolilerinin dağıtımından yararlanmıştır.
 • 2015 yılı boyunca kuzey kamplarında 8100 yararlanıcıyı barındıracak 1620 çadır kurulmuştu.
 • Kuzey Suriye kamplarında 5.000 kışlık giyim kolisinin 2500 yararlanıcıya dağıtılmıştır.
 • Kuzey Suriye’de Samidon, Aydun ve Kadimun kamplarda yaşayan ailelere 96 bin litre gaz yağı dağıtılmıştır ve ondan 8000 kişi yararlanmıştır.
 • 6 sığınak merkezini hazırlanıp ondan yaklaşık 300 kişi yararlanmıştır.
 • İdlib ve Halep çevresinde 8705 kışlık kolisi dağıtılmıştır ve ondan yaklaşık 43525 kişi yararlanmıştır.
 • Toplamda faydalananların sayısı 428.000’e ulaştı.

2016 YILI İÇİN PROGRAM ÇIKTILARI:

 • İdlib ve İdlib çevresinde ve Halep çevresinde yaklaşık 35.355 kişi, 7071 acil durum gıda dışı kolilerinin dağıtımından yararlanmıştır.
 • 2016’nın onuncu aya kadar Beit el-Khair projesinin hizmetlerinden 55.000 kişi yararlanmıştır (ortalama 11.000 aile). ve bu proje, şehitler, tutuklular, engelliler ve yaralılar ailelerini (Bir kadın veya çocuk tarafından desteklenen bir ev) ve yoksulları hedeflemiştir.
 • Sınır kamplarında 1744 çadır kurup değiştirdi ve bu projeden yaklaşık 8720 kişi faydalandı.
 • Kuzeydeki kamplarından bazılarını izolasyon projesi. (1616 çadırı izole edildi) ve bu projeden yaklaşık 8080 kişi faydalandı.
 • Kuzeydeki kampların bazılarına 61600 litre gaz yağı dağıtıldı ve kış aylarında üç defa olarak 8000 kişi faydalandı.
 • Salkin köylerının kamplarında 1600 kışlık giyim kolisi dağıtılmıştır ve ondan 8000 kişi faydalandı.
 • idlib ve idlib köyleri ve halep köylerinde 5000 tane kışlık kolisi dağıtılmıştır ve bu projeden 25000 kişi faydalanmıştır.
 • idlib ve idlib köyleri ve halep köylerinde 4100 tane battaniye dağıtılmıştır ve bu projeden 4100 kişi faydalanmıştır.
 • İdlib kentinde 5000 ceket dağıtıldı ve bu projeden 5000 kişi faydalandı.
 • Barınak merkezleri, Halep’in doğu bölgelerinden göçmenler için hazırlanıp 37 oda donatılmıştır ve bu projeden 200 kişi faydalanmıştır.
 • Göçmenler takibi projesi: Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda ve köylerde göçmenlerin hareketlerini izlemek yoluyla bir yıl boyunca bir projeydi.
 • Nakdi yardım projeleri kapsamında, 6666 aileye 6666 nakdi kupon dağıtılmıştır ( kupon değeri aile başına 110$ dır) . ve bu projeden 33330 kişi faydalanmıştır.