PROGRAM KISMININ GÖREVLERİ


Description

Gıda Güvenliğini Sağlamak:

Gıda güvenliği kavramı gıda kullanılabilirliği anlamına gelir ve gıdanın erişimini sağlamak ve ondan faydalanmayı hedefler. Program çatışmadan etkilenenlere ve afet bölgelerinde zarar gören insanlara doğrudan gıda yardımını güvenli bir şekilde ulaştırmayı amaçlar. Bunun yanı sıra ihtiyaçlara göre gıda erişimini sağlayıp gıda çeşitliliğini arttırmak da amaçlanan  hedefler arasındadır. Ayrıca bu gıdanın üreticiden tedarik etmek da bu amaçlar arasındadır.

Hayat Geçimini Sağlama Yolları:

Bu kavram, çatışma esnasında zarar gören toplulukların temel ihiyaçları olan gıda yardımını güvenli bir şekilde almalarını sağlamak, bu kriz ortamında zarar gören insanların da adaptasyon sorununu en aza indirmek, onları her türlü olumsuz ortamdan korumak, bu kriz ortamında problemleri çözme yeteneklerini geliştirmek ve bu topluluklara her türlü şekilde katkıda bulunmak anlamına gelir.

HEDEFLER VE AMAÇLAR:

Çatışmadan etkilenen ailelerin acil ve özel ihityaçlarını karşılamak, onların can güvenliğini, rahat ve huzur ortamını temin etmek,.

Toplum ve ailelerin hayat geçim desteği yollarından faydalanmaları için altyapı hazırlamak, tarımsal üretimi sağlamak için çalışmalarda bulunmak.

Zarar gören insanların olumsuz sonuçlarını azaltmak için gelir getirici projeler üzerinde çalışma ve bu projelere odaklanmak.

GIDA YARDIM PROJESİNİN ÇEŞİTLERİ:

 • Gıda yardım kolilerini dağıtımını sağlamak
 • Yemeğe hazır gıda yardım kolilerini yerinde bir kez daha kontrol etmek
 • Hayat destek yolları meslek eğitimi için kaynak ve kredi sağlamak
 • Tarım ve hayvacılık için destek sağlamak

2015 YILI İÇİN GIDA YARDIM KOLİSİ PROGRAM ÇIKTILARI:

 • Yararlanlar arasından 450.000 kişiye 90.000 adetten fazla gıda yardım kolisi güvenli bir şekilde dağıtıldı.
 • Yararlanıcılardan arasından 15.000 kişiye 3000 adet tarımsal gıda yardım kolisi ve çantalar dağıtıldı.
 • Bu projelerin gerçekleşmesi için çeşitli alanlarda 11 ay boyunca 450 işçi çalıştırıldı.
 • Bundan tam 465.000 kişi yararlandı.

2016 YILI İÇİN GIDA YARDIM KOLİSİ PROGRAM ÇIKTILARI:

 • Yararlananların sayısı 1.6 milyonu geçti. 70’ten fazla muhtelif yere toplam 328.000 yardım kolisi dağıtıldı.
 • Sığınmacılar için toplam 33.500 adet yardım kolisi dağıtıldı ve 165.000 kişiye de acil müdahale yardımı yapıldı.
 • Dört ay içinde 9600 kişiye toplamda 8 okula ve çalışanlarına yardım kolisi dağıtıldı.
 • Menekşe Organizasyon tarafından toplam 3 çadırkentte yaşayan sığınmacılara yerinde toplamda 1600 kişiye aylık olarak destek sağlanıyor.
 • 000 kişiye toplamda 750 ton ağırlığı olan tam 5100 tarımsal yardım kolisi dağıtıldı.
 • Yararlananların toplam sayısı 1.800.000 kişiye ulaştı.