Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynakları Programı


Description

PROGRAMIN KURULUŞ TARİHİ : 27/03/2014
Bu bölüm, 2014-2016 geçen üç yıllar sırasında derneğin programlarının çalışmalarından yaklaşık %48 teşkil edilmiştir ve geçen iki yıl sırasında yaklaşık 2.200.000 yararlanan kişiye doğrudan destek sağlanmıştır.

PROGRAMIN GÖREVLERİ :

GIDA GÜVENLİĞİ :

Gıda güvenliği kavramı, gıda kullanılabilirliği anlamına gelir ve gıdanın erişimini sağlamayı ve ondan faydalanmayı hedefler.
programın rolü, çatışmadan ve felaketten zarar gören insanlar için gıda tüketiminde boşluklarını azaltmakta ve gıda yardımına doğrudan alarak yoluyla gıda erişimine sağlamakta veya gıda satın alma veya üretme kabiliyetlerini güçlendirmektedir ve böylece gerekli gıda çeşitliliğine erişimlerini arttırmaktır.

GEÇİM KAYNAKLARININ CANLANDIRILMASI :

Geçim kaynaklarının canlandırılması kavramı, üretken varlıkların korunmasına katkıda bulundurma ve geçim kaynakları kullanabilmesi için krizlerden etkilenenlerin kapasitelerini güçlendirme ve onu kaybetmekten veya olumsuz uyum stratejilerine düşmekten engel olacağı ve gıdaya ulaşma kapasitelerini güçlendireceği gerekli gelir düzeye ulaşmasında geçim kaynaklarından yararlanması yoluyla toplumların gıda güvenliğini arttırmaya katkıda bulunmasıdır.

AMAÇLARI :

1- Özel ihtiyaçları olan insanlara odaklanarak, çatışmadan etkilenen en fakir ailelere uyum sağlamaya yardım etmek ve canları korumak için acil yardım sağlamak.

2- Tarımsal üretimi artırarak ve altyapı ve varlıklarını koruyarak toplumların ve ailelerin geçim kaynaklarını desteklemek.

3- İnsanların benimsediği olumsuz sonuçları azaltmak için gelir getirici projelere odaklanmak.

 PROJELERİN ÇEŞİTLERİ:

 • Periyodik gıda yardım kolileri dağıtımı.
 • Yeni göçen kişiler için bir kez yemeye hazır gıda yardım kolilerinin dağıtımı.
 • Mesleki eğitim ve krediler sağlamak yoluyla geçim kaynakları desteklenmesi.
 • Tarım ve hayvancılık üretimini desteklenmek.

2015 YILI İÇİN PROGRAMIN ÇIKTILARI:

 • 90.000’den fazla gıda kolisinin dağıtımı, zarar gören toplumların gıda güvenliği düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmuştur (yararlananların sayısı 450 bin kişi).
 • 3000 adet tarım kolisinin dağıtımı (buğday, bahçesel sebze ve evsel sebzeler) (yararlananların sayısı 15 bin kişi).
 • Para projesinde 11 ay boyunca çeşitli alanlarda iş yapmak yoluyla 450 işçi çalıştırması.
 • Bundan 465.000 kişi yararlandı.

2016 YILI İÇİN GIDA PROGRAMIN ÇIKTILARI:

 • 70’ten fazla yerlerde zarar gören toplumlara 328.000 adet gıda kolisinin dağıtması (yararlananların sayısı 1.6 milyon kişi).
 • Acil durum müdahalesi olarak sadece bir kez yeni göçen kişiler için yemeye hazır gıda yardım kolilerinin dağıtımı (yararlananların sayısı 165 bin kişi).
 • 4 ay boyunca 8 tane okulların personellerine gıda kolilerinin dağıtılması (yararlananların sayısı 9600 kişi).
 • Menekşe organizasyon tarafından işletilen üç kampta yaşayan 1.600 göçmen aileye aylık gıda temin edilmesi.
 • Toplam ağırlığı 750 tona kadar olan 5100 tarım kolisinin dağıtımı (yararlananların sayısı 25 bin kişi).
 • Yararlananların toplam sayısı 1.800.000 kişiye ulaştı.