GÖNÜLLÜLER VE ACİL DURUM PROGRAMI


Description

Yararlananların sayısı: 25.000

VİZYON :

Acil müdahale ve kamu hizmetinde bulunmak için gönüllü grup bulundurmak

MESAJ :

Toplumun desteğini sağlamak ve topluma çeşitli alanlarda hizmet sunmak için afet durumlarında rehabilitasyon hizmetlerinde çalışmak üzere gönüllü kadrolar oluşturmak.

HEDEFLER :

  1. Toplumun gelişimine daha aktif bir şekilde katkıda bulunmak için bireyleri ilgili alanlara göre bölümlere ayırarak onların bu gelişime olumlu ve etkili bir şekilde katılmalarını sağlamak.
  2. Kriz durumlarında acil müdahaleye katılacak gönüllü kişilerden oluşan gruplar oluşturmak ve yardım eli sağlamak.
  3. Acil durumlarda işlerin istikrarlı bir şekilde devam edebilmesi için uzmanlaşmış personellerden kariyer ve program yönetimi konusunda müteehhil personeller yetiştirmek.
  4. Toplumda gönüllülük ruhunu canlandırmak.
  5. Topluluğun üyeleri arasında aidiyet duygusu ve uyumluluğun güçlendirilmesi.

PROGRAM :

  1. Projenin başlangıcından itibaren 3 aylık bir süre boyunca beceri ve uluslararası insani tepki standartlarına uygun olarak acil müdahale ile ilgili olarak yüksek tecrübesi ile 10 eğitmenden oluşan bir ekip oluşturma.
  2. Pogramın başlangıcından itibaren 3 aylık bir süre içinde acil müdahale ile ilgili uluslararası standartlara uygun bir biçimde uzman 10 öğretmen tarafından kurs vermek.
  3. Toplamda 5000 kişilik ailelere yetecek kadar tamamıyla dolu olan 4 adet depoda gıda ürünleri, gıda dışı ürünler, acil müdahale esnasında kullanılmak üzere ilaçlar ve tıbbi cihazlar mevcuttur.